ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  • Çalışanlarımız, alt yüklenicilerimizin, ziyaretçilerimizin kurumumuz tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uyulması gereken kurallara riayet ettirmeyi, 
  • Kurumumuz içinde etkili iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak ve desteklemek adına ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, oluşturmak ve sürdürmek
  • Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenlemeler ve standartlarıyla uyumlu olmak
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek emniyetsiz durum ve davranışların etkin bir risk değerlendirmesiyle önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi,
  • Yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
  • Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için yıllık eğitim programı oluşturarak ilgili tüm personelin uygun İSG eğitim almasını sağlamak 
  • İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak
  • Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamak
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi artırılması,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

2D Kimya olarak Kalite ve Çevre Sistemleri ile birlikte, bütünlük ve etkinliğin korunduğundan emin olmak için düzenli olarak izlenecek olup iş sağlığı ve güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmayı taahhüt ederiz.