ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKASI

  • Çevre ile ilgili tüm kanuni ve diğer tüm şartlara uyduğumuzu,
  • Çevre politikamızda benimsediğimiz taahhütleri ve çevresel ilkelerimizi; çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, eğitim programları ve çeşitli kanallar ile çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunduğumuzu,
  • Ürünlerimizi üretirken çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin doğal ortama zarar vermesini önlemek için hava, su, gürültü ve toprak kirliliği konusunda sürekli iyileştirme yaparak mümkün olan her yerde ve her zaman kirliliği kaynakta önlediğimizi,
  • Üretimimizde yenilikçi teknolojiyi kullanarak çevre dostu bir kuruluş olduğumuzu, 
  • Çevre performansımızı artırmak için, çevre yönetim sistemimizi etkin bir şekilde uygulamak, düzenli olarak gözden geçirmek, gerekli hallerde güncellemek ve çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağladığımızı, 

2D KİMYA olarak, taahhüt ederiz.