Likit Renklendiriciler

Likit Masterbatchler özel polimerler ile pigment, dye ve katkıların disperse edilmesi sonucunda elde edilen renklendiricilerdir. Uygun polimer, nihai kullanılacak plastiğe göre tasarlanmaktadır. Formüller, kullanım alanı ve talep edilen standartlara göre hazırlanmaktadır.