ISO 10002 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ ELE ALMA POLİTİKASI

Şeffaflık: Şikâyetleri ele alma sürecinin müşterilere, personele ve konuya ilişkin ilgili diğer taraflara açıklıkla ve gizlilik olmadan iletmesini,

Erişilebilirlik: Şikâyetler için şirket iletişim araçlarından herhangi birini kullanarak (web sayfamız, telefon, e-mail,fax,kargo/posta) bize ulaşabilirliğini,

Dakiklik: Gelen şikayetler, şikâyetin niteliğine göre öncelik sırası belirlenerek en hızlı şekilde ele alınacağını,

Cevap verebilirlik: Şikâyetin ilerleyişi ve sonucu hakkında talep edilen iletişim aracı ile bilgi şekilde verilmesini,

Objektiflik: Her bir şikâyet titizlikle, adil, objektif ve tarafsız değerlendirilmekte, şikâyet kapatılıncaya kadar süreç takip edilmesini,

Gizlilik: Üyelerimize ilişkin her türlü kişisel bilgiler gizli tutulmasını, onayları olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını,

Yasalara uygunluk: Yasal mevzuatın takip edilip yasalara uygun davranıldığını, 

Ücretler: Şikâyet, öneri veya bilgi için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini,

Tarafsızlık: Şikâyet sahibi kişi, kurum, kuruluş, şikâyet miktarı vb. kriterler gözetmeksizin her bir şikâyetin ön yargıdan uzak, tarafsız, adil, objektif olarak değerlendirildiğini,

Müşteri Odaklı Yaklaşım: Sunmuş olduğumuz Müşteri Yönetim Sisteminin merkezinde Müşteri Odaklılık bulunmakta olup, tüm çalışmalar müşteri esas alınarak planlandığını,

Sürekli iyileştirme: Müşteri şikâyeti sonrası yapılan anketler ile elde edilen veriler ışığında aksiyonlar alınması için YGG Toplantıları ile sürekli iyileştirmenin sağlanacağını,

2D Kimya taahhüt eder.