Şeffaflaştırıcı/Nukleasyon Ajanı

Yarı kristalin plastiklerde mekanik ve optik özellikleri iyileştirir. Enjeksiyon toplam süresini azaltır, şeffaflığı arttırır.